162 වන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම 2019.07.30 වන දින ගාල්ල අහුංගල්ල RIU හෝටල් පරිශ‍්‍රයේදී පැවැත්විය. මෙය සදහා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති නාලක රුවන් රණතුංග මහතා, අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පී.බී දිසානායක මහතා ඇතුලූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන් සහභාගිවිය.          මානව සම්පත් කළමණාකරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සහතිකපත‍්‍ර ප‍්‍රදානෝත්සවය 2019.08.13 වන දින උදෑසන 09.00 සිට අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් උතුරු මැද පළාත් සභා ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.          අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික් වාණිජ මණ්ඩලය USAID BIZ+ ආයතනය සමග එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ව්‍යාපාරික දැනුම වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වන වැඩසටහන ( සේවකයින් කළමනාකරණය, පෙළඹවීම සහ රඳවා ගැනීම) 2019.08.15 වන දින වාණිජ මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.          මැහුම් සහ රූපලාවන්‍ය පාඨමාලාවේ සහතිකපත‍්‍ර ප‍්‍රදානෝත්සවය 2019.08.18 වන දින වාණිජ මණ්ඩල ශ‍්‍රවනණාගාරයේදී පැවැත්වේ.         

Message from Director General

Since The Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture is the main body which guides and leads the Private Sector in the district, it is our main responsibility and our objective to help develop their businesses and bring them forward through this competitive world. In that expectancy leading the entrepreneurs for using the Modern Technology holds a significant place. Launching of this Web Site is a main step under that objective. We recognized that their lack of knowledge acts as a main obstacle in the path of developing their businesses. Together with the modern technology Our Web Site will act in order to provide the necessary knowledge and the guidance need. Also this Site will help the entrepreneurs who looking forward to be success in their field to connect to the New World and gain their life goals. We wish all the best for our courageous entrepreneurs who seek the success in their path.

Lion.P.B. Dissanayake
Justices of the Peace for the Whole Island

Message from the President

Since The Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture is the main body which guides and leads the Private Sector in the district, it is our main responsibility and our objective to help develop their businesses and bring them forward through this competitive world. In that expectancy leading the entrepreneurs for using the Modern Technology holds a significant place. Launching of this Web Site is a main step under that objective. We recognized that their lack of knowledge acts as a main obstacle in the path of developing their businesses. Together with the modern technology Our Web Site will act in order to provide the necessary knowledge and the guidance need. Also this Site will help the entrepreneurs who looking forward to be success in their field to connect to the New World and gain their life goals. We wish all the best for our courageous entrepreneurs who seek the success in their path.

Mr. R.M Nalaka Ruwan Bandara Ranathunga
Sri Tel Cellular

News

මානව සම්පත් කළමනාකරණ සිසුන් සදහා පැවති දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන
06/05/2019
ඩුබායි සංචාරය-BIG 5 – 2018
06/05/2019
රජරට විස්කම් හා වෙළද ප්‍රදර්ශණය
06/05/2019
වාර්ෂික නිලවරණය සහ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තෝරා පත් කර ගැනීම
06/05/2019
162 වන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම
01/08/2019
USAID BIZ+ 04 වන වැඩසටහන
08/08/2019
මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය
14/08/2019
USAID BIZ+ පස්වන වැඩසටහන
15/08/2019

Events